Hvem vi er

Hva vi gjør

Sonar rekrutterer spesialister, ledere og fagpersoner til faste stillinger på alle nivåer i bedriften. Vi kan også hjelpe deg med å finne kandidater til stillinger der det er vanskelig å finne den rette kompetansen.

 

Kvalitetssikring i alle ledd av prosessen er svært viktig for oss. Dette sørger vi for blant annet gjennom grundige bakgrunnssjekker og dokumentkontroll av kandidatene, i kombinasjon med innsikt i arbeidsmiljøet og den bedriftskulturen de skal fungere i.  

 

For å finne den kandidaten du trenger, går vi bredt ut gjennom

  • annonsering
  • aktive søk i egne, omfattende nettverk
  • CV-baser  
  • kommunikasjonskanaler som LinkedIn og bransjespesifikke fora

 

Slik finner vi kandidaten du kanskje ikke har tid til å finne selv, eller ikke kan headhunte av konkurransemessige hensyn. Vi kan snakke med alle.

6x

Klikk her for informasjon om tidsbegrensede oppdrag

Hvorfor velge Sonar

Vi strekker oss ekstra langt for å finne den riktige kandidaten til deg og sikre høy kvalitet gjennom hele rekrutteringsprosessen. Der andre gir opp, fortsetter vi å lete.

 

Som oppdragsgiver forholder du deg til samme konsulent fra Sonar gjennom hele prosessen, slik at all informasjon og kunnskap blir med videre.

 

Vi foretar alltid en grundig analyse av bedriftens behov og kompetansekrav. Det å finne den riktige personen til en stilling handler om mer enn å finne en CV som matcher de kvalifikasjonene du er ute etter. Egnethet handler like mye om personlige egenskaper og forståelse for bedriftskultur.

 

Vi ønsker en åpen og ærlig dialog med deg som oppdragsgiver for å sikre kandidater med akkurat den kompetansen du trenger. Derfor lover vi aldri gull og grønne skoger, men gir deg realistiske og konstruktive tilbakemeldinger.