Hvem vi er

Å finne rett person til rett jobb er ikke noe man får til ved en tilfeldighet. Bak en ansettelse gjennom Sonar ligger engasjement, erfaring, kunnskap, kjennskap og oppriktig interesse både for kandidater og oppdragsgivere. Den rette personen skal også ha rett personlighet for bedriften din. Derfor jobber vi tett med kundene våre, slik at vi vet nøyaktig ha de ønsker og er på jakt etter.

Legg til at samtlige som er ansatt ved vårt rekrutteringsbyrå i Oslo har kompetanse og erfaring i områdene og bransjene de selv rekrutterer til, om det er bygg og anlegg, økonomi og regnskap eller kontor og administrasjon . Det gjør at vi vet hva du ønsker og er på jakt etter hos en ny medarbeider.

8

Rekrutteringsprosessen

Det finnes ikke én måte å rekruttere på. Heldigvis. Hvert behov, hver kandidat, hver stilling og hver bedrift er unik. At ingen prosesserer like betyr at du får en skreddersydd og kvalitetssikret rekruttering fra A til Å  – hver gang.

Likevel er det noen metoder og fremgangsmåter som stort er sett like for alle prosesser:

 • Kartlegging og behovsanalyse: Vi setter oss inn i hvilke mål og verdier bedriften din har, og hvilke kvaliteter dere ønsker den dere til slutt ansetter skal ha.
 • Kandidatprofil og kravprofil: Hva må bedriften din tilføres av hvilken kompetanse, egenskaper og personlighet for å vokse?
 • Annonsering på nettet: Dette gjør vi både på de største jobbsøkersidene, og i de mer bransjespesifikke. I tillegg annonserer vi gjerne i sosiale medier.
 • Søk i databaser og nettverk: Det er ikke sikkert den rette kandidaten ser stillingsannonsen din. Derfor bruker vi databaser, både eksterne og vår interne som blir oppdatert daglig. I tillegg har vi et omfattende nettverk.
 • Kontakt med kandidater: Personer med ønsket kravprofil vi finner i en av databasene eller gjennom nettverk blir kontaktet av oss.
 • Gjennomgang og evaluering av CV-er og søknader: Vi foretar telefonintervjuer og kaller inn de kandidatene som er aktuelle.
 • Førstegangsintervju: Vi foretar førstegangsintervju av kandidatene hos oss.
 • Kandidatrapporter: Dette lages på de kandidatene som utmerker seg.
 • Personlighetstesting: Vi bruker de beste testene på markedet, og både kunde og kandidat får personlig tilbakemelding fra vår sertifiserte organisasjonspsykolog.
 • Kvalitetssikring og referansesjekk: Vi undersøker vitnemål og attester, og foretar minst to referansesjekker.
 • Presentasjon av kandidatene for dere: Vanligvis står vi igjen med to til tre finalekandidater.
 • Andregangsintervju: Dette foretar vi sammen med dere – hos dere.
 • Sluttvurdering: Vi bistår dere i utvelgelse av kandidaten dere ønsker å ansette.
 • Signering av kontrakt: Hvis dere ønsker assisterer vi ved lønns- og kontraktsforhandlinger.
 • Personlig rådgivning, coaching og oppfølging: Vi bistår gjerne kandidater i for eksempel det første halve året i ny stilling. Det er viktig for alle parter å bli godt ivaretatt gjennom hele prosessen. Det blir du med Sonar.

En omfattende og samtidig trygg prosess sikrer deg nettopp den rette personen med den rette personligheten for deg og din bedrift. For husk – det er vi som finner de flinke folkene for deg.

Dette er rekrutteringsprosessen for deg som er kandidat