Sonar rekrutterer spesialister, ledere og fagpersoner til faste stillinger på alle nivåer i bedriften. Vi kan også hjelpe deg med å finne kandidater til stillinger der det er vanskelig å finne den rette kompetansen.

Kvalitetssikring i alle ledd av prosessen er svært viktig for oss. Dette sørger vi for blant annet gjennom grundige bakgrunnssjekker og dokumentkontroll av kandidatene, i kombinasjon med innsikt i arbeidsmiljøet og den bedriftskulturen de skal fungere i.

For å finne den kandidaten du trenger, går vi bredt ut gjennom:

  • Annonsering
  • Aktive søk i egne, omfattende nettverk
  • CV-baser
  • Kommunikasjonskanaler som LinkedIn og bransjespesifikke fora

Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg!