Kundeuttalelser

Vår rekrutteringskonsulent hos Sonar har gjort en meget god jobb med å lete frem gode kandidater til ledige utviklerstillinger, og han har vært delaktig i over ti ansettelser i Amedia Utvikling de siste ti årene. Han har skjønt hva slags personer vi har lett etter, og vært en god sparringpartner når kriteriene skulle defineres. Han har hjulpet oss med å finne kandidater vi ikke ville ha funnet selv i et stramt arbeidsmarked. I fasen etter vårt første møte med kandidaten har han gjort en uvurderlig innsats med å kvalitetssikre avgjørelsen, inklusive å utfordre oss på hvordan vedkommende vil passe inn i vår organisasjon. Vi er meget fornøyd med hjelpen vi har fått, og vi kan trygt anbefale konsulenten til andre med rekrutteringsbehov.

Karsten Kjoss

administrerende direktør, Jensen of Scandinavia

Sonar har fra dag en forstått hvilket behov vi har for de ulike stillingene som har blitt opprettet. Prosessen rundt stillingsbeskrivelse, search og presentasjon har vært av topp kvalitet. Det har blitt presentert flere dyktige kandidater i løpet av kort tid. To nøkkelroller har blitt ansatt gjennom Sonans for Jensen of Scandinavia. Begge kandidatene har levert godt over forventet og bidratt svært positivt i selskapets utvikling og organisasjonskultur. Oppfølgingen har vært meget bra i hele prosessen. Spesielt vil jeg trekke frem oppfølgingen i etterkant av ansettelsene som svært positiv.

Karsten Kjoss

administrerende direktør, Jensen of Scandinavia