Hvem vi er

Våre tjenester

  • Search: Finne og presentere gode kandidater til oppdragsgiver.

 

  • Selection: Utvelgelse av kandidat basert på innkomne søknader etter annonsering og søk i databaser.

 

  • Search & Selection: Vi finner gode kandidater og foretar førstgangsintervju og bakgrunnssjekk. Oppdragsgiver gjennomfører selv  andregangsintervju og velger kandidat.

 

  • Headhunting: Utvelgelse basert på navngitte, aktuelle kandidater.

 

  • Personlighetstesting: En metode for å vurdere en kandidats personlige egenskaper og karakteristiske reaksjonsmønstre. Vi benytter de fremste personlighetstestene på markedet, og gir personlig tilbakemelding både til kunde og kandidat fra sertifisert organisasjonspsykolog.

 

  • Sluttvurdering: Bistå oppdragsgiver med endelig valg av kandidat.

 

  • Rådgivning/coaching av våre kandidater i for eksempel de første seks månedene i stillingen.