Bjørn Abrahamsen

Aker Eiendomsdrift AS har benyttet Sonar Search & Selection i rekruttering til flere faste stillinger. Vi opplever at vår kontaktperson og Partner i Sonar gir oss som kunde en god og tett oppfølging, samtidig som kandidatene blir ivaretatt på en meget god måte gjennom hele rekrutteringsprosessen. Dette gjør oss trygge på at Sonar representerer oss på en god måte. Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet som har resultert i nye gode medarbeidere og viktige ressurser til vårt selskap.