Karsten Kjoss

Sonar har fra dag en forstått hvilket behov vi har for de ulike stillingene som har blitt opprettet. Prosessen rundt stillingsbeskrivelse, search og presentasjon har vært av topp kvalitet. Det har blitt presentert flere dyktige kandidater i løpet av kort tid. To nøkkelroller har blitt ansatt gjennom Sonar for Jensen of Scandinavia. Begge kandidatene har levert godt over forventet og bidratt svært positivt i selskapets utvikling og organisasjonskultur. Oppfølgingen har vært meget bra i hele prosessen. Spesielt vil jeg trekke frem oppfølgingen i etterkant av ansettelsene som svært positiv.