Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon

Grenseveien 107a 0663 Oslo
T + 47 23 00 70 20

Avd. Stor-Oslo

Grenseveien 107A, 0663 Oslo

23 00 70 20

Kontaktinformasjon til ansatte

Avd. Vestfold

Stavernsveien 2, 3264 Larvik

45 48 08 96

Kontaktinformasjon til ansatte

Avd. Buskerud

Besøksadresse: Kobbervikdalen 67, 3036 Drammen

930 66 007

Kontaktinformasjon til ansatte

Avd. Sandvika

Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika

977 35 512

Kontaktinformasjon til ansatte

Stor-Oslo

Erik Myrvold

Administrerende direktør

917 69 517

kem@sonar.no

Halvor Pedersen

Økonomisjef

930 53 790

hp@sonar.no

Fredrik Solheim

Partner

924 21 076

fse@sonar.no

Sjur A. Tveito

Arbeidende styreformann

906 90 488

st@sonar.no

Beata Bis Plominski

Administrasjonsmedarbeider

23 00 70 20

bbp@sonar.no

Tormod Høydahl

Partner og avdelingsleder Buskerud

930 66 007

toh@sonar.no

Sandvika

Per Espen Nordstrøm

Partner

977 35 512

pen@sonar.no

Buskerud

Tormod Høydahl

Partner og avdelingsleder Buskerud

930 66 007

toh@sonar.no

Vestfold

Anniken Lindseth-Hansen

Rådgiver

45 48 08 96

al@sonar.no

Innlandet

Martin Lahlum

Partner og avdelingsleder Hedmark

934 13 215

ml@sonar.no