Kundeuttalelser

Aker Eiendomsdrift AS har benyttet Sonar Search & Selection i rekruttering til flere faste stillinger. Vi opplever at vår kontaktperson og Partner i Sonar gir oss som kunde en god og tett oppfølging, samtidig som kandidatene blir ivaretatt på en meget god måte gjennom hele rekrutteringsprosessen. Dette gjør oss trygge på at Sonar representerer oss på en god måte. Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet som har resultert i nye gode medarbeidere og viktige ressurser til vårt selskap.

Bjørn Abrahamsen

Managing Partner, Aker Eiendomsdrift AS

Gjennom Sonar Search & Selection har vi fått flere dyktige kandidater. Det som skiller dette rekrutteringsbyrået fra andre, er at de leverer tjenester av høy kvalitet, og plukker ut kandidater som er skreddersydd for bedriften. Våre nye medarbeidere har en helt unik fagkompetanse, og er sentrale i videreutvikling av bedriften. Det er imponerende at Sonar Search & Selection kan tilføre så egnede kandidater i et svært presset arbeidsmarked. 

Beate Altmann

Prosjektcontroller, Østfold Rør

Jeg hadde behov for flere medarbeidere som skulle ansettes i løpet av kort tid. Jeg tok kontakt med Sonar Search & Selection, som startet prosessen umiddelbart. Jeg ble imponert over hvor tett oppfølging jeg fikk og hvor grundige de var med å analysere mine behov. Jeg fikk raskt nye medarbeidere på plass, og er kjempefornøyd med både mine nye kolleger og den profesjonelle støtten jeg fikk fra Sonar Search & Selection.

Peter Lilja

Plant Manager The Quartz Corp

Sonar har fra dag en forstått hvilket behov vi har for de ulike stillingene som har blitt opprettet. Prosessen rundt stillingsbeskrivelse, search og presentasjon har vært av topp kvalitet. Det har blitt presentert flere dyktige kandidater i løpet av kort tid. To nøkkelroller har blitt ansatt gjennom Sonar for Jensen of Scandinavia. Begge kandidatene har levert godt over forventet og bidratt svært positivt i selskapets utvikling og organisasjonskultur. Oppfølgingen har vært meget bra i hele prosessen. Spesielt vil jeg trekke frem oppfølgingen i etterkant av ansettelsene som svært positiv.

Karsten Kjoss

administrerende direktør, Jensen of Scandinavia